Zásady správného saunování

Desatero sauny

 1. V prostorách sauny, ochlazovny a odpočívárny nekuřte!
 2. Do sauny je vhodné chodit přiměřeně sytí, ne příliš unavení a mít vlastní koupací obuv
 3. Po vstupu do prostor saunaklubu veškeré svršky zanechte v šatně, v prostorách sauny je vhodné se pohybovat pouze v ručníku nebo v prostěradle a v přezůvkách
 4. Před prvním vstupem do potírny je nutné tělo umýt teplou vodou a mýdlem
 5. Před každým vstupem do potírny řádně osušte povrch těla
 6. V potírně zaujměte relaxační polohu, raději ležte, dýchejte pomalu nosem, provádějte pocení maximálně 8 – 15 minut, pečlivě kontrolujte čas!
 7. Po dokonalém prohřátí pot omyjte pod sprchou a ochlaďte se v bazénu /i hlavu/, při zjištění pocitu chladu se vraťte do potírny
 8. Důležitý je před dalším vstupem do potírny krátký odpočinek. Také doplnění tekutin, vitamínu C a soli /nápoje s obsahem minerálů/
 9. Turnus saunování /proceduru teplo – chlad/ opakujte dvakrát až čtyřikrát:
  a) dvakrát - povzbudivý
  b) třikrát - uvolňující /nejběžněji používané/
  c) čtyřikrát - únavový
 10. Po posledním saunovacím cyklu by měl následovat delší odpočinek /cca 30 min./
  Tato zklidňující relaxace uzavírá celý cyklus saunování