Saunování dětí

Nejvhodnější způsob saunování dětí je v domácích saunách, v uzavřených skupinách, nejlépe s rodiči.

Naše finská sauna Brno Komfort klub je nejvhodnější sauna v Brně, která Vám nabízí saunování s dětmi.

Děti do 6-ti let mají u nás vstup zdarma.

Saunovat děti lze již od nejútlejšího věku. Nejlépe je začínat se saunováním dětí mezi 2,5 - 3 rokem dítěte.


Na saunování dětí musí dohlížet dospělá osoba.

Saunovací cykly dětí jsou podobné jako u dospělých jen časově omezené, maximální délka pobytu v prohřívárně 3 - 5min. pro starší 5 – 8min. v teplotě cca 60 - 65ºC. Tato teplota se v prohřívárně nachází na druhé pryčně od spodu cca 90cm od podlahy. Ve výšce 175cm od země máme tedy teplotu 86ºC.

Prohřátí a zchlazení dětí opakujeme u nejmenších 1x a u větších maximálně 2 - 3x.

Děti jsou po saunovací proceduře zklidněny ( příjemná únava), mají větší chuť k jídlu a lépe spí. U dětí dochází k prohloubení dýchání, protože rozpuštěním a odstraněním vazkého hlenu dochází k uvolnění dolních cest dýchacích. Příznivé účinky finské sauny se projevují i u dětí respiračně oslabených a astmatiků.

Saunovací rytmus je důležité nastavit v týdenních cyklech t.j. 1x týdně, kvůli vzestupu hladiny imunoglobulinu A, který chrání sliznice dýchacích cest před průnikem infekce.

Vrchol působení imunoglobinu A je 6 dní, tedy je velmi důležité 7 den hladinu zvýšit pobytem v naší saunovací lázni.

Nejvhodnější denní doba k saunování je přibližně mezi 16 – 18hod. nejlépe před večeří.

Po saunovací proceduře mají děti větší chuť k jídlu, dále pak vyvolá u dětí příjemné uklidnění a posléze hluboký osvěžující spánek.