Sauna a sex

K sexuálním kontaktům v naší sauně nedochází, protože u nás je sauna považována za místo „očisty“, kde je toto chování nevhodné.


O sexu v sauně nemůže být řeč, ani fyziologického hlediska.


Vzhledem k vysoké teplotě v prohřívárně ( 100 – 110˚ C ), je jakákoliv aktivita v tomto směru bezpředmětná (tělo a srdce má spoustu práce s pumpováním krve do jiných částí těla, než do mužského přirození)


Takže přijďte k nám pouze relaxovat.