Sauna a alkohol

Pod vlivem alkoholu se organismus chová jinak, z tohoto důvodu může ohrozit i Váš život. Hrozí nebezpečí kolapsu nebo přehřátí !!!