Historie saunování

Již od pradávných časů je člověku příjemné teplo. Archeologické nálezy dokládají, že horkovzdušná koupel byla známa již v 5 stol. př. n. l. u Skytů (původně kočovné indoíránské kmeny - ovládaly euroasijské stepy), kde do stanu byly přeneseny z ohniště rozpálené kameny, lidé se při prohřívání těla bičovali metlami a proceduru končili ve studené vodě.

Počátky novodobé sauny, jak ji známe my, najdeme ve Finsku. Konec konců název sauna je původem finské slovo. Saunování u nás. První saunu údajně postavil doc. František Vojta v roce 1936 na dětském letním táboře v Borovci u Štěpánova.

Ale pozor, sauna v Brně? Pro veřejnost byla zprovozněna první sauna v Brně Pisárkách v roce 1946.

V současnosti saunovací centra fungují jako samostatné provozní jednotky. Na tyto dohlíží orgány bezpečnosti a hygieny. Dnes můžeme navštívit saunu kdykoli se nám zamane, pokud dodržujeme zásady hygieny, slušného chování, provozní řád a pokyny saunaře.